Definice

V rámci příslušné národní literatury zahrnuje veškeré formy, druhy a žánry dramatické tvorby. Dramatická tvorba je jedním ze základních druhů literatury. Na rozdíl od epiky a lyriky je tvořena výhradně přímými jazykovými promluvami a jednáním dramatických postav (dialogy, monology) a scénickými a režijními poznámkami, které se však obvykle omezují na popis prostředí a postav. Jedná se o umělecké dílo předurčené ke scénickému provedení.

Příklady použití

Julie: Kdo’s ty, jenž nocí zastřen vtíráš se v mé tajemství?
Romeo: Dle jména nevím, jak bych řekl ti, kdo jsem. Své jméno sám, ó, drahá světice, mám v nenávisti, neb vím, že tobě nepřítelem jest; je, kdybych psané měl, bych roztrhal.
Julie: Sto slov mé ucho ještě nevpilo, jež prones‘ jazyk tvůj, a znám ten hlas. Nejsi Romeo, jeden z Monteků?
Romeo: Ni to, ni ono, dívko spanilá, když to, či ono jest ti nemilé.
(W. Shakespeare: Romeo a Julie, překlad: J. V. Sládek)

Původ slova

od slovesa dórského původu draó = činit, konat, uskutečňovat
ze starořeckého dráma = čin, skutek, jednání; teprve později nabylo významu divadelní hra

Dělení slova

dra!ma!ti!ka

Může vyskytovat také v těchto tvarech

drama
dramatický

Může být také omylem zapsáno jako

Dramatyka

Příbuzná slova

Drama
Dramatická akce
Dramatická postava
Dramatické jednoty
Dramatický charakter
Dramatizace
Divadlo
Teatrologie