Definice

Komedie je literární či divadelní útvar s vtipným veselým průběhem a šťastným koncem. V komedii je akcentován humor. Opakem komedie je tragédie (s pochmurným dějem a nešťastným koncem).

Příklady použití

Carlo Goldoni – Sluha dvou pánů

Dělení slova

ko!me!di!e

Může vyskytovat také v těchto tvarech

komický
komik

Může být také omylem zapsáno jako

komedyje
komedye

Příbuzná slova

drama
divadlo
tragédie
humor