Definice

Umělecký směr ve 2. polovině 17. a v 18. století. Vznikl jako reakce na baroko, přinesl návrat antických témat, rozum, umění, notné principy a pevný řád. Rozumová kázeň – cit je podřízen povinnosti a rozumu. Krása je v pravdě a v obrazu přírody. Jak má vypadat literární dílo, určil Nicolase Boileaua ve spisu Umění básnické. Rozdělil literární žánry na vysoké (tragédie, óda) a nízké (komedie, fraška, satira; neurozené lit. postavy). Dodržují se 3 jednoty podle Aristotela.

Příklady použití

Moliére, Pierre Corneille

Původ slova

lat. classicus = vynikající, vzorný, nejpřednější

Dělení slova

kla!si!ci!s!mus