Definice

Hlavní myšlenka textu či projevu. Může se s ní polemizovat nebo může být uvedena reakci na ni.

Dělení slova

te!ze