Definice

Bylina je epická nerýmovaná báseň o bohatýrech typická pro ruskou literaturu.

Příklady použití

Ohlas písní ruských – F. L. Čelakovský

Dělení slova

by!li!na

Může vyskytovat také v těchto tvarech

byliny

Může být také omylem zapsáno jako

bilina

Příbuzná slova

literatura
ústní lidová slovesnost
epika
báseň