Definice

Činohrou nazýváme zpravidla divadelní žánr. Příběhy často bývají z běžného života, ze současné společnosti. Důraz je kladen na psychologii jednotlivých postav.

Příklady použití

A. Uhry – Řidič paní Daisy (spojení příběhu bohaté židovské dámy a jejího černošského řidiče)

Dělení slova

či!no!hra

Může vyskytovat také v těchto tvarech

činoherec
činoherní

Příbuzná slova

drama
divadlo
postavy

Internetová cvičebnice pravopisu