Definice

Jedná se o lyricko-epickou báseň s rychlých spádem, pochmurným dějem a tragickým koncem. Zdrojem pro baladu bývá ústní lidová slovesnost.

Příklady použití

Toman a lesní panna
Polednice – K. J. Erben

Dělení slova

ba!la!da

Může vyskytovat také v těchto tvarech

baladický

Může být také omylem zapsáno jako

balata

Příbuzná slova

lyrika
epika
ústní lidová slovesnost