Definice

Archaismus je označením pro zastaralá pojmenování. V jazyce jsou nahrazována novějšími pojmenováními. Za protiklad archaismus lze považovat neologismus.

Příklady použití

Byl to jeden s nejlepších kantorů, s jakými jsem se setkal.
Učili jsme se slova vyňatá.
Říkal jsem mu, že by si neměl zahrávati.

Původ slova

Z řeckého archaismós (zastaralý).

Dělení slova

ar!cha!is!mus

Může vyskytovat také v těchto tvarech

archaický
zastaralý výraz
zastaralé pojmenování
zastaralý jev

Může být také omylem zapsáno jako

archaizmus

Příbuzná slova

historismus
neologismus