Definice

Jazykový jev (nejčastěji výraz) z angličtiny užívaný v jiném jazyce.

Příklady použití

second-hand, outsourcing

Dělení slova

an!g!li!ci!s!mus

Může vyskytovat také v těchto tvarech

anglicismus

Může být také omylem zapsáno jako

anglycysmus

Internetová cvičebnice pravopisu