Definice

Frazém vzniklý na základě sémantiky.

Příklady použití

Hledí jako vyoraná myš / tele na nová vrata.

Dělení slova

i!di!om

Může být také omylem zapsáno jako

idyom, ydiom, idijom

Příbuzná slova

frazém