Definice

Je afix, který má dvě části připojující se před i za kořen (slovní základ). V češtině se za cirkumfix považuje případ, kdy slovo vzniká odvozením předponou i příponou zároveň.

Příklady použití

podřadný

Dělení slova

cir!kum!fix

Může vyskytovat také v těchto tvarech

sdružený afix

Může být také omylem zapsáno jako

cirkumfyx, cirkumfiks, cyrkumfix