Definice

Odkaz na jiný text nebo společenskou realitu. Rozlišuje se aluze literární a neliterární, přímá a nepřímá, vědomá a nevědomá (reminiscence).

Příklady použití

„Tak nám zabili Ovčáčka,“ pravila paní Hnátová k panu Zemkovi, který opustil před léty práci v korporátě, Živil se prodejem svých e-booků pro přiblblé cucinky, které chtějí za týden zbohatnout a letět se opalovat.

Kromě tohoto zaměstnání byl stižen revmatismem a mazal si právě kolena opodeldokem.
„Kerýho Ferdinanda, paní Hnátová?“ otázal se Josef, nepřestávaje si masírovat kolena, „Já znám dva Ovčáčky. Jednoho, ten je sluhou u pana prezidenta a vypil mu tam jednou omylem láhev nějakého mazání na vlasy, a potom znám ještě jednoho Ovčáčka, co ho paroduje na bůčku. Vobou není žádná škoda.“

Dělení slova

a!lu!ze

Může vyskytovat také v těchto tvarech

narážka

Internetová cvičebnice pravopisu