Definice

Literární žánr uvádějící obecně známý historický či literární motiv do současného kontextu. Většina z nich je z přelomu letopočtu +/- 200 let, nebyly zařazeny do církevního kánonu. V současnosti jsou za apokryfy pokládány i padělky a podvrhy. Apokryfní autor je pokládán za autora díla, které nenapsal.

Příklady použití

Nikodémovo evangelium
Apokryf o Jidášovi
Kniha apokryfů (K. Čapek)

Původ slova

řecky asyndetos – nespoutaný

Dělení slova

a!po!k!ryf