Definice

Vyjádření negace, Vyjadřuje se částicí (ne, nikoli aj.), předponou ne-, lexikálně.

Příklady použití

Nedělej nenadále nechutné grimasy!

Dělení slova

zá!por

Může vyskytovat také v těchto tvarech

negace

Internetová cvičebnice pravopisu