Definice

Připojování vedlejší věty k hlavní větě.

Příklady použití

Dej pozor, aby se to nevysypalo. V tomto souvětí je vedlejší věta aby se to nevysypalo k hlavní větě připojena spojkou aby.
Vedlejší větu lze připojit též příslovcem (Dívej se, kam šlapeš!).

K větě můžeme připojit (a to i „dovnitř“) také oslovení, připojený větný člen a další výrazy, které pak nejsou větnými členy či vedlejšími větami.

(Podívej se, Tome, jak tady ten bezďa zase nadělal, dobytek jeden!“

Dělení slova

a!di!ce

Může vyskytovat také v těchto tvarech

připojování

Může být také omylem zapsáno jako

aditze

Internetová cvičebnice pravopisu