Definice

Slovo vzniklé zkrácením více slov, při zkracování se použije více než jedno písmeno ze začátků slov. Akronymum lze skloňovat. Často se používá pro pojmenování firem či institucí.

Příklady použití

GULAG, NATO, SPOKAR

Původ slova

řecky akros = krajní, onoma = jméno

Dělení slova

a!kro!ny!mum

Může vyskytovat také v těchto tvarech

zkratkové slovo

Může být také omylem zapsáno jako

akronimum, acronymum