Definice

Definice tohoto pojmu není jednotná. Velmi často je chápán ve smyslu významově rovnocenných dvojic pravopisných či mluvnických tvarů.

Příklady použití

kluci a holky šli/šly
nejinovativnější / nejvíce inovativní
rabují/rabujou

Dělení slova

du!b!le!ta

Může vyskytovat také v těchto tvarech

dvojtvar