Definice

Lemma je termín využívaný v lingvistice. Jedná se o základní podobu slova. Tedy tu, kterou najdeme ve slovnících a příručkách.

Příklady použití

Přišel jsem k domu. = dům

Dělení slova

le!ma

Může vyskytovat také v těchto tvarech

lema

Může být také omylem zapsáno jako

léma
lémma

Příbuzná slova

lingvistika
lexikologie