Definice

Jeden ze způsobů tvorby pojmenování, kdy z konkrétního pojmu vznikne pojmenování abstraktní.

Příklady použití

dřevo – dřevařství, oko – oční lékařství

Dělení slova

ab!s!trakt!i!za!ce

Může být také omylem zapsáno jako

abstraktyzace, abstraktivizace

Internetová cvičebnice pravopisu