Definice

Mluvčí (autor) ve snaze mluvit co nejsprávněji (co nejvyšším stylem) používá jazykové prostředky, o nichž si myslí, že jsou spisovné. Někdy se tyto „novotvary“ spisovnými stanou (prý, zítra).

Příklady použití

V kuchyni stála židle se čtyřmi nohami – správně je nohama, neboť nejde o párovou část lidského těla.

Původ slova

hyper + korektnost

Dělení slova

hy!per!ko!rekt!nost

Internetová cvičebnice pravopisu