Definice

Společný pojem pro předpony, přípony a koncovky. Je to morfém připojení ke slovnímu základu. Modifikuje význam slova nebo jeho mluvnickou kategorii.

Příklady použití

a-, bez-, li, -ly,-ičitý

Dělení slova

a!fix

Může být také omylem zapsáno jako

afyx, afiks

Internetová cvičebnice pravopisu