Definice

Takto se označuje předposlední slabika ve slově.

Příklady použití

předposled

Dělení slova

pe!nu!l!ti!ma

Může být také omylem zapsáno jako

penultyma, penultina

Internetová cvičebnice pravopisu