Definice

Vědní disciplína vycházející z filologie. Zabývá se vývojem podoby literárního textu (rekonstruuje jeho původní verzi). Využívá se např. při ediční přípravě tzv. kritického vydání textu.

Dělení slova

tex!to!lo!gi!e

Může být také omylem zapsáno jako

tekstologie, textologije

Příbuzná slova

kritické vydání

Internetová cvičebnice pravopisu