Definice

Seskupení hlásek tvořící (ne)libozvučný celek.

Dělení slova

zvu!ko!sled

Další pojmy pojící se k heslu

libozvuk, konsosnance, eufonie, nelibozvuk, disonance, kakofonie