Definice

Druh metafory, v němž místo přímého pojmenování použijeme označení části toho, co pojmenováváme, nebo označení „vyššího celku“.

Příklady použití

Celé Česko čte dětem

Původ slova

řecky synekdoché – pochopení záměny významu

Dělení slova

sy!nek!do!cha

Může být také omylem zapsáno jako

sinekdocha, synedocha, sinedocha

Příbuzná slova

obrazné pojmenování, metafora, metonymie