Definice

Parabola (podobenství) je epický útvar předávající životní zkušenost či moudrost, obecnou pravdu, životní princip, myšlenku apod. Nemá složitou strukturu děje či postav. Předávaná myšlenka není (na rozdíl od bajky) na konci explicitně napsána. Text by měl být nadčasový, ani konkrétní dějiště nemusí být důležité.

Podobenství je fiktivní vyprávění, užité ve funkci dialogicko-argumentativní strategie, jež sestává ze dvou kroků:

  1. na základě vnitřní logiky přivádí k určitému hodnocení;
  2. toto hodnocení pak na základě analogie přenáší na skutečnost, kterou má na mysli vypravěč.

Příklady použití

základní texty většiny náboženství, filosofie (např. Platonovo podobenství o jeskyni), ze současných autorů Daniela Fischerová

Původ slova

řecky parabolé –  označuje více literárních žánrů, jimž je společný princip analogie, srovnání

Dělení slova

pa!ra!bo!la

Může vyskytovat také v těchto tvarech

podobenství

Příbuzná slova

biblické přísloví
alegorie
bajka
exemplum