Definice

Pásmo řeči vypravěče (tj. to, co říká vypravěč).