Definice

Slohový útvar, který slouží k zachycení nejdůležitějších a nejzajímavějších informací z původního textu. Je stručný a výstižný. Zkráceně zaznamenává obsah jednotlivých textových úseků (odstavců). Dodržuje chronologii textu. Součástí výtahu musí být údaje o původním textu, ze kterého byl výtah pořízen.

Příklady použití

Kupříkladu při tvorbě referátu.

Dělení slova

vý!tah

Může být také omylem zapsáno jako

Výtahy

Příbuzná slova

Sloh
Slohová práce