Definice

Pojem původně filosofický označuje zaměření mysli k nějakému obsahu, předmětu (ne slovu).

Příklady použití

Původ slova lat. intentio = napětí, úsilí, záměr, pozornost

Dělení slova

in!te!n!ci!o!na!li!ta

Internetová cvičebnice pravopisu