Definice

Obrazné pojmenování (tropy), básnický přívlastek. Zdůrazňuje určitou vlastnost zobrazovaného předmětu nebo jevu, oživuje a konkretizuje představu, vyjadřuje autorův hodnotící či emocionální postoj.

Rozlišení epiteton constans (básnický přívlastek stálý) a epiteton ornans (básnický přívlastek ozdobný).
V moderní poezii se epiteton constans a epiteton ornans již nerozlišují. Epiteton je emocionálně působivý básnický prostředek, zakládající si na originalitě a překvapivých spojeních.

Příklady použití

Vlažná tráva (S. K. Neumann)
udatný junák
modré chlumy v dáli (S. Čech)

Původ slova

Z řeckého epithetos = přidaný

Dělení slova

e!pi!te!ton

Může vyskytovat také v těchto tvarech

epiteton
2.pád: epiteta
mn.č.: epiteta

Může být také omylem zapsáno jako

epiton
epitetom

Příbuzná slova

metafora
personifikace
oxymóron
figury a tropy