Definice

Diktát je jednou z metod procvičení psané češtiny (nebo jiného jazyka). Text je předčítán nebo předříkáván, a to zpravidla po krátkých úsecích a následně jsou věty opakovány jako celek. Tento text je žáky přepsán. Cílem je komplexně procvičit naučenou látku.

Příklady použití

testování žáků

Původ slova

od slovesa diktovat
z latinského dictare

Dělení slova

dik!tát

Může vyskytovat také v těchto variantách

diktovat
cvičení
test

Může být také omylem zapsáno jako

dyktát

Příbuzná slova

didaktické metody
procvičení učiva
testování