Definice

Pravopis se věnuje používání pravidel v daném jazyce. Jedná se o kodifikovaná pravidla a najdeme je pro český jazyk v Pravidlech českého pravopisu.

Příklady použití

psaní y u vyjmenovaných slov
správná volba y/i ve shodě
psaní velkých písmen

Původ slova

Slovo vznilo spojením přídavného jména pravý a zkráceného hesla pis – významově odpovídá spojené správné psaní.

Dělení slova

pra!vo!pis

Může vyskytovat také v těchto tvarech

pravopisný

Může být také omylem zapsáno jako

Prvopis, pravopys

Příbuzná slova

Pravidla českého pravopisu