Definice

Verzálky jsou velká tiskací písmena.

Příklady použití

zvýraznění
nadpisy

LITERATURA

Původ slova

z latinského versus (obrácený), vertere (skloněný)

Dělení slova

ver!zál!ky

Může být také omylem zapsáno jako

versálky

Příbuzná slova

kapitálky
písmo