Definice

Jedinečná kombinace nejmenších prvků slovní zásoby. Každý z oněch prvků se ve funkci, kterou má, vyskytuje jen v jednom výrazu. Je to základní jednotka frazeologie a idiomatiky jazyka. Frazém je definován na základě formálních rysů, idiom z hlediska sémantického.

Příklady použití

šlapat chodník × šlapat po chodníku

Dělení slova

fra!zém

Může vyskytovat také v těchto tvarech

rčení, úsloví, obrat (pro nevětné frazémy), přísloví, pořekadlo, pro větné frazémy), idiom

Může být také omylem zapsáno jako

frasém