Definice

Kapitálky jsou velká tiskací písmena ale zmenšená na střední výšku – oproti verzálkám. Používají se pro zvýraznění části textu (obdobně tučné písmo, kurzíva, podtržení).

Příklady použití

nadpisy
zvýraznění slov uvnitř textu

Původ slova

z latinského capitalis (hlavní)

Dělení slova

ka!pi!tál!ky

Může být také omylem zapsáno jako

kapitálki
kapytálky

Příbuzná slova

verzálky
písmo