Definice

Styl mluvených projevů v prostěsdělovacím stylu. Používají se hovorové (popř. nářeční) výrazy, nemá složitou skladbu. Používá se všechny slohové postupy.

Příklady použití

běžný dialog

Dělení slova

ho!vo!ro!vý