Definice

1) Rozdělení žánrů (v různých druzích umění) podle stylů bylo typické pro klasicismus – je uvedeno v díle Nicolase Boileaua – umění básnické. Nízký styl mohl použít i neurozené postavy.
2) Již v antice se rozlišovaly vysoký, střední a nízký styl. Doporučovalo se tyto styly v promluvě střídat. Styly byly v umělecké tvorbě provázány z žánrovými formami, tyto vazby narušily romantismus i pozdější směry.
3) Lze tak označit nedbalý styl výslovnosti.

Příklady použití

1) komediální tematika – komedie, bajka, satira.

2) „Sloh nižší jest skutek umu vzdělaného a soudnosti cvičené, ne bez barvy jakés a život smyslu vnitřního a fantasie. Mluva dlužna býti zračná, zřetelná, úsečná, srozumitelná i méně učeným; tropy a figury nevylučují se. Periody jsou prosté, bez umělství spojené: tolik jadrnosti a smyslnosti, aby vábil a líbil se. Může se vyskytovat ve všech spisech prozaických, básnických i řečnických.“ (J. Jungmann, Slovesnost)

3) [demogracije, ščítat]

Dělení slova

ní!z!ký styl