Definice

Poslední doba ve verši je nepřízvučná.

Příklady použití

Helena je mla / a Filip je hez / spolu jim to la

Dělení slova

žen!ský rým