Definice

Způsob volby jazykových prostředků při tvorbě uměleckých komunikátů. Autoři funkčně používají prvky nespisovného jazyka, figury, tropy aj.

Příklady použití

próza, poezie, drama

Dělení slova

u!mě!le!c!ký styl