Definice

Pokud je sloveso rozvito dalším větným členem, je potřeba, aby toto slovo bylo v určitém pádě.

Příklady použití

darovat + 3. pád + 4. pád
diskutovat + 6. pád (nikoli 4. pád)
hlasovat + 6. pád

Dělení slova

va!z!ba