Definice

Mluvnická kategorie sloves vyjadřující, zda se děj pojmenovaný tím slovesem koná, je konán, nebo by mohl být konán apod. Čeština používá způsob oznamovací, rozkazovací a podmiňovací.

Příklady použití

určuji – urči – bylo by určeno

Dělení slova

způ!sob

Může vyskytovat také v těchto tvarech

modus