Definice

Konkrétní tvar oslova patřícího k ohebnému slovnímu druhu. Základní tvar je 1. pád jednotného čísla, u sloves je to infinitiv.

U sloves rozlišujeme tvar určitý (poznáme z něj osobu, číslo, čas, způsob) a neurčitý.

Příklady použití

kladenskou
překvapujícími

Internetová cvičebnice pravopisu