Definice

1) vlastnost lexikální jednotky, zprav. slovesa, implikovat ve svém významu určité prvky významové struktury věty (participanty), sémantická valence
2) intence textu = funkce textu
3) obecně úmysl, rozsah, zaměření/ směrování

Pojem má další významy v právu, filosofii a biblistice.

Příklady použití

Sloveso koupat má 2 intence (kdo koupal koho), sloveso darovat (dát, věnovat pak tři (kdo věnoval komu co).

Původ slova

lat. in-tendó, směřuji, napřahuji se, zamýšlím

Dělení slova

in!ten!ce

Může být také omylem zapsáno jako

intentse, yntence

Příbuzná slova

sémantická valence

Internetová cvičebnice pravopisu