Definice

Samohláska je hláska, kterou definuje tón. V češtině máme 5 samohlásek, a to a, e, i o, u.

Samohlásky podle délky trvání dělíme na krátké (a, e, i, o, u) a dlouhé (á, é, í, ó, ú).

Dělení slova

sa!mo!hlá!ska

Může vyskytovat také v těchto tvarech

samohlásky

Může být také omylem zapsáno jako

samohlázka

Příbuzná slova

souhlásky

Internetová cvičebnice pravopisu