Definice

Součást národního jazyka, zahrnuje pojmenování používaná nejčastěji v neoficiální a polooficiální komunikaci osob ze stejného profesního či zájmového prostředí.

Příklady použití

štvrtka (voj. druhý pomocník dozorčího brigády)

Dělení slova

žar!gon

Může vyskytovat také v těchto tvarech

slang

Může být také omylem zapsáno jako

žarkon, džargon

Internetová cvičebnice pravopisu