Definice

Jazyk používaný pro popis jiných jazyků. Někteří autoři pojem využívají i v jiných souvislostech, např. metajazyk literatury.

Dělení slova

me!ta!ja!zyk

Může být také omylem zapsáno jako

metajazik

Internetová cvičebnice pravopisu