Definice

Varieta jazyka. Může být sociální (slang) nebo geografický (nářečí, interdialekt).

Příklady použití

slang: Hele, koukej, myši jdou na oběd! Tam sedí jen myši! Uklidni se, myšáku! (myš(ák) – oslovení služebně mladšího vojáka či nováčka. Nářečí: Z tých si vezmite příklad, vy ftáci zelení!

Dělení slova

di!a!lekt

Může být také omylem zapsáno jako

dyalekt

Příbuzná slova

slang, nářečí, interdialekt, nivelizace

Internetová cvičebnice pravopisu