Definice

Melodická modulace je jiné označení pro větnou intonaci, neboť součástí intonace jsou i změny výšky hlasu.

Dělení slova

mo!du!la!ce

Internetová cvičebnice pravopisu