Definice

Přepis z jednoho typu hláskového písma do druhého.

Příklady použití

Český text: Latinku od azbuky snadno rozeznáme. Transliterace do ruské azbuky: Латинку од азбукы снадно.

Původ slova

litera = písmeno

Dělení slova

trans!li!te!ra!ce

Může být také omylem zapsáno jako

transkripce, translyterace

Internetová cvičebnice pravopisu