Definice

  1. v dané společnosti respektovaný zákaz nějaké činnosti, společenského zvyku, použití slova apod. většinou z náboženských důvodů (mohou být i jiné, etické apod.).
  2. takto zakázaná činnost, zvyk, slovo

Příklady použití

krevní msta, určitá oslovení

Dělení slova

ta!bu

Internetová cvičebnice pravopisu